Om oss   Kontakta oss

CSN & Terminstart

Ansök om studiemedel på csn.se

För att du ska få det studiemedel du har rätt till är det viktigt att du fyller i omfattningen av dina studier i poäng för respektive termin, se nedan:

Start januari 2016:

Termin 1: 11 januari 2016 - 10 juni 2016- 110 poäng
Termin 2: 22 augusti 2016 - 06 januari 2017- 100 poäng
Termin 3: 09 januari 2017 -  12 maj 2017- 90 poäng

Start augusti 2016

Termin 1: 22 augusti 2016 - 06 januari 2017- 100 poäng
Termin 2: 09 januari 2017 - 16 juni 2017 - 110 poäng
Termin 3: 21 augusti 2017 - 15 december 2017 - 90 poäng

Start augusti 2017

Period 1: 21 augusti 2017 - 05 januari 2018 - 100 poäng
Period 2: 08 januari 2018 - 15 juni 2018 - 115 poäng
Period 3: 20 augusti 2018 - 14 december 2018 - 85 poäng

Start augusti 2018

Termin 1: 20 augusti 2018 – 06 januari 2019 - 100 poäng
Termin 2: 07 januari 2019 – 15 juni 2019 - 115 poäng
Termin 3: 19 augusti 2019 – 15 december 2019 - 85 poäng

En veckas studier på heltid motsvarar 5 poäng.

Tänk på...
Sök studiemedel för hela första läsåret. CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan om studiemedel. Om den studerande bara sökt studiemedel för höstterminen och sedan gör en ny ansökan för vårterminen, prövar CSN studieresultaten för höstterminen. Vi rapporterar era studieresultat till CSN efter varje avslutad termin.