Om oss   Kontakta oss

Kvalitetspolicy

Kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra utbildningar är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden.

SYAB fokuserar särskilt på:

  • att ha nöjda, kompetenta och engagerade medarbetare - att kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla all personal
  • att bedriva utbildningarna på ett trafiksäkert och miljömässigt tillfredsställande sätt
  • att ställa resurser till förfogande för att ge en bred och modern utbildning
  • att ha ett ledningssystem som är användarvänligt, enkelt och certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2008