← syab.se

Därför ska du söka

Det finns många anledningar att söka till SYAB Transportgymnasium.
Här nedan följer 6 av dessa skäl.

  1. Vi har 22 års erfarenhet av att utbilda blivande yrkesförare i gymnasieskolan och finns i Kalmar och Hultsfred.
  2. Vi garanterar motiverade lärare som ständigt fortbildas och har hög kompetens som inget annat vill än att dela med sig av sina kunskaper.
  3. Vi ser till att du får en bra och modern utbildning där bland annat sparsam körning ingår.
  4. Vi kopplar ihop det teoretiska med yrkesämnena för att få tydligare sammanhang och bättre förståelse.
  5. Vi har ett genomtänkt utbud av fordon, utrustning och unikt övningsområde som förbereder dig för olika transportjobb.
  6. Vi är en liten skola med god ordning där trygghet och trivsel skapas tillsammans av lärare, skolledning och elever.