← syab.se

Rutiner angående frånvaro och ledighet

Mentor kan bevilja ledighet för upp t.o.m. tre dagar. Önskas mer än tre dagars ledighet är det rektor som avgör efter uppgiftsinsamling från pedagogisk personal som underlag för beslut. Ledighet för mer än 5 dagar ges endast i undantagsfall.

Anvisningar:

•          Ansökan om ledighet skall alltid sökas i god tid före
           (två veckor vid 1-3 dagar, en månad vid längre ledighet).
           Blankett finns på SchoolSoft och i entrén till lärarkorridoren.

•          För omyndiga elever skall blanketten skrivas under av vårdnadshavare.

•          Samtliga undervisande lärare skall ge utlåtande på denna blankett (sida 2).
           Det är eleven som skall kontakta samtliga berörda lärare.

•          Blanketten lämnas därefter till mentor.

•          Skolans handläggningstid är max 1 vecka.
           Mentor ansvarar för att meddela elev och vårdnadshavare om ansökan
           beviljats eller avslagits.

Klicka på pilen bredvid för att komma till dokumentet.

Klicka på bilden för att skriva ut dokumentet