← syab.se

Sjukanmälan

Omyndig elev ska sjukanmälas av vårdnadshavare. Sjukanmälan ska för samtliga elever göras i god tid innan första lektionen börjar, dock senast 08:00, på
• SchoolSoft   http://sms7.schoolsoft.se/syabtransportgymnasium/jsp/Login.jsp
• Du kan även nå SchoolSoft genom vår hemsida
• På telefon: 070-795 03 12 (namn, klass och orsak vid telefonsvar)
Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till SchoolSoft i samband med föräldramötet. Till dess används ovanstående telefonnummer.
Om du blir sjuk eller av annan anledning måste utebli från undervisningen under pågående skoldag ska du i första hand ta kontakt med undervisande lärare.