← syab.se

Studie- och yrkesvägledning

Du erbjuds vägledning, information och stöd under skoltiden och inför framtida studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledare är:
Junita Karlsson
junita.karlsson@syab.se
070-376 82 20