← syab.se

Synpunkter, klagomål eller beröm

Vi ser positivt på synpunkter och klagomål. Det är ett sätt för oss att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya eller ännu ej tillgodosedda behov.

Vårt mål är att handlägga synpunkter och klagomål snabbt som möjligt och rätta till fel som kan ha uppstått.

Anser du att det finns det anledning att ge oss beröm vill vi gärna höra det också.

Fyll i vår blankett för synpunkter, klagomål eller beröm och lämna den till någon i personalen, eller skicka in den till oss med post. Skriv ditt namn och telefonnummer om du vill ha en återkoppling ifrån oss. Det går också bra att vara anonym.

Blanketten får du fram genom att klicka på pilen till höger.

Klicka på bilden för att skriva ut dokumentet