← syab.se

Framtidsyrke

Behovet av välutbildade yrkesförare är mycket stort!
Det behövs minst 5 000 yrkesförare varje år under en lång tid framöver. Därför är det lätt till jobb! Runt 1 500 utbildas varje år inom gymnasieskolan. Trots att det också finns vuxenutbildningar är behovet av förare långt större än tillgången.
Nästan var 10:e nyanställd lastbilsförare är kvinna.

Vilka karriärvägar finns i transportbranschen?
Det finns fler yrken än lastbilschaufför i transportbranschen. Du kan också arbeta som truckförare, terminalarbetare, speditör och försäljare. Det finns också många utvecklingsmöjligheter för dig som vill gå vidare. Du kan t ex starta eget företag! Utbildningen ger dig grundläggande behörighet till högskolan eller andra kvalificerade yrkesutbildningar. Du kan till exempel utbilda dig till transportledare eller till lärare på transportutbildning.

Kan man arbeta utomlands?
Transportbranschen är ett internationellt yrkesområde. Utbildningen förbereder för både nationella och internationella transporter.

Hur ser yrkets framtid ut?
Handeln inom och utanför EU ökar varje år. Transporter spelar en helt avgörande roll i all handel. Idag står lastbilstransporterna för 95 procent av värdet på allt gods som fraktas inom EU. Det är tydligt att utbildade yrkesförare alltid kommer vara efterfrågade. Arbetssituationen för yrkesförare har utvecklats mycket de senaste 30 åren. Arbetsmiljön har blivit bättre, utsläppen betydligt mindre och omväxlingen större. Eftersom yrket innehåller mycket ny teknik fortsätter det hela tiden att utvecklas.