Om oss   Kontakta oss

Farligt gods (Grund)

Denna kurs har som mål att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Kursen ger också kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter. Om en olycka ändå sker, ger kursen deltagarna kunskaper om att vidta åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar.

Hör av dig på telefon 0480-137 40 för kursdatum
 • Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under en transport.

  Det farliga godset delas in i nio klasser:

  1. Explosiva ämnen och föremål
  2. Gaser
  3. Brandfarliga vätskor
  4. Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen & fasta okänsliggjorda explosivämnen
  5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider
  6. Giftiga och smittfarliga ämnen
  7. Radioaktiva ämnen (Egen kurs)
  8. Frätande ämnen
  9. Övriga farliga ämnen

  Kursen är lärarledd i lektionssal. Praktisk brandövning och Första Hjälpen ingår i grundkursen. Denna kurs ger dig den teoretiska grundkunskap du behöver om ADR.

  Kursen avslutas med prov. ADR Intyg från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vid godkänt prov.

  Denna kurs ligger som grund för att gå vidare med ADR klass 1 kurs, ADR klass 7 kurs och ADR tankkurs.

 • Mål Ge eleverna kunskaper som leder till att han eller hon kan hantera och transportera farligt gods med hänsyn till miljö och människa.
  Målgrupp De som i sitt arbete transporterar eller hanterar farligt gods.
  Förkunskaper Behövs inga.
  Ur kursinnehållet - Risk och miljömedvetande
  - Etikettering och märkning av fordon
  - Transporthandlingar
  - Första hjälpen
  - Kunskap om handbrandsläckare
  Plats Syabs lokaler på Hangarvägen 8 vid Kalmar Airport
  Kurstid 3 dagar
  Lärare
  {personal_name}
  • Mathias Linde

  • Mobil: 070-243 96 46
  • mathias.linde@syab.se
  Upplysningar Kursen avslutas med prov. Intyg från MSB (myndigheten för samhällsskydd) och beredskap vid godkänt prov (ADR-intyg).
  För mer information och för bokningar, priser och offert kontakta:
  Ulrika Petersson tel: 0480-137 40
  E-post: info@syab.se
 • Anmälan

  Fyll i formuläret nedan för att anmäla er till kursen Farligt gods (Grund)

  * = Obligatoriskt fält